Artrose

Livsstilstiltak

Fysisk aktivitet

  • Fysisk aktivitet er anbefalt for alle med artrose (1) og kan ha omtrent tilsvarende effekt som NSAIDs (2)
  • Fysisk aktivitet reduserer smerte og forbedrer funksjon ved artrose i kne og hofte (1)
  • Balansetrening anbefales ved artrose i hofte og kne (1)

Vekt

  • Vektreduksjon er anbefalt for overvektige personer med artrose i kne eller hofte (1)
  • Vektreduksjon synes å bedre funksjon og smerte ved artrose i kne og hofte (1)
  • 10% vektreduksjon hos personer med overvekt eller fedme er assosiert med 50% reduksjon i smerteskåre (2)

Kilder

1) https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/192/management-approach

2) https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-management-of-osteoarthritis


Ressurser