Overgangsalder

Livsstilstiltak

Kosthold

  • Alkohol, koffein og krydder kan forverre overgangsalder plager (1)
  • Å drikke kaldt vann kan lindre symptomene (1)
  • Fettfattig helhetlig plantebasert kosthold med daglig tilskudd av 1/2 kopp (86g) kokte sojabønner: I en randomisert kontrollert studie av postmenopausale kvinner med 2 eller flere hetetokter daglig observerte man 79% reduksjon i totalt antall hetetokter (49% i kontrollgruppen), 84% reduksjon av moderat-intense hetetokter (42% i kontrollgruppen). Fra uke 0 – 12 hadde 56% av deltakerne i behandlingsgruppen ingen moderate-intense hetetokter (ingen endring i kontrollgruppen) (2).

Stress

  • Stresshåndtering anbefales siden stress kan forverre symptomene (1)
  • Unngå varme omgivelser (1)

Vekt & fysisk aktivitet

  • Vektreduksjon hvis overvekt/fedme, samt regelmessig fysisk aktivitet reduserer ikke symptomene men har fordeler med hensyn til hjerte- og karhelse og benhelse (1).

Kilder

1) https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/194/management-approach

2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8462449/


Ressurser