Rastløse bein

Livsstilstiltak

Kosthold

 • I noen tilfeller kan nikotin, koffein og alkohol forsterke symptomene. Hos disse personene er det anbefalt å unngå eller redusere inntaket av disse substansene (1, 2).
 • Jern: jernmangel kan forårsake rastløse bein. Jerntilskudd anbefales hvis ferritin er under 75mcg/l. Vitamin C øker opptaket av jern (2).
 • Vitamin D: Signifikant assosiasjon mellom vitamin D nivå og rastløse bein. Normaliser vitamin D nivået hvis mangel er tilstede (3).
 • Fedme: Personer med fedme har økt risiko for rastløse bein (4)

Fysisk aktivitet

 • Regelmessig fysisk aktivite av moderat intensitet anbefales (1)
 • For symptomlindring: Gå, sykle, legg massasje, fotbad (1)

Søvn

 • Redusert søvn kan forsterke tilstanden hos mange. Derfor vil det være hensiktsmessig å forsøke å bedre søvnen (2).

Kilder

 1. https://www.uptodate.com/contents/management-of-restless-legs-syndrome-and-periodic-limb-movement-disorder-in-adults
 2. https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/65/management-approach
 3. www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S13899457203038161
 4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29674254/

Ressurser