Systemisk Lupus Erythematosus

Livsstilstiltak

Kosthold

  • Hjertevennlig kosthold: Siden SLE medfører økt risiko for hjerte- og karsykdom anbefales et hjertevennlig kosthold (1)
  • Vitamin D: SLE er assosiert med redusert vitamin D nivå. Tilskudd har vist å redusere sykdomsaktiviteten, fatigue og forbedre inflammasjonsmarkører i tillegg til endotelfunksjon (1)
  • Omega 3: Det er noe dokumentasjon som viser at Omega 3 kan redusere sykdomsaktiviteten (1)
  • Begrense inntak av salt hos personer med hypertensjon eller nyresykdom (1,2)

Fysisk aktivitet

  • Regelmessig fysisk aktivitet i 30 minutter eller mer 5 dager i uken er anbefalt (1)
  • Fysisk aktivitet kan redusere fatigue hos personer med SLE (3)

Røyking

  • Røyking er forbundet med høyere sykdomsaktivitet (1,2)
  • Røyking kan redusere effekten av medisiner som brukes for å behandle SLE inkludert hydroxychloroquine (1,2)
  • Røykeslutt kan redusere risiko for hjerte- og karsykdom, noe personer med SLE har økt risiko for å få (1)

Sollys

  • Personer med SLE bør unngå overdreven soling og benytte solkrem (1)

Kilder

1) https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/103/management-approach

2) https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-management-and-prognosis-of-systemic-lupus-erythematosus-in-adults

3) Santos, Eduardo José Ferreira, et al. «Efficacy of non-pharmacological interventions: a systematic review informing the 2023 EULAR recommendations for the management of fatigue in people with inflammatory rheumatic and musculoskeletal diseases.» RMD open 9.3 (2023): e003350. (link)


Ressurser