Alzheimers sykdom

Livsstilstiltak

Forebygging

  • En sunn livsstil som inkluderer å unngå røyking, unngå et høyt alkoholinntak, være regelmessig fysisk aktiv, spise sunt og ha en normal vekt kan redusere risiko for å utvikle Alzheimers (1)
  • Opprettholde sosiale aktiviteter / interaksjon og kognitivt stimulerende aktiviteter (2)
  • Intensiv modifisering av risikofaktorer kan reduseere risiko for demens eller utsette utvikling av demens hvis tiltakene gjøres senest ved 45 – 65 års alder (2)
  • Fysisk aktivitet alene synes ikke å redusere risiko for å utvikle demens (2)
  • Kognitiv trening har usikker langtidseffekt med hensyn til risiko for kognitiv svekkelse (2)
  • Bær rike på flavonoider kan redusere risiko for demens (2)
  • Vitamin E tilskudd kan bremse utvikling av mild til moderat Alzheimers (2)
  • Høy genetisk risiko og sunn livsstil:  En sunn livsstil inkludert røykfrihet, regelmessig fysisk aktivitet, et sunt kosthold og lavt alkoholinntak er assosiert med redusert risiko for demens hos personer med høy genetisk risiko for demens. En usunn livsstil er assosiert med økt risiko for demens (3)
  • Individuelt tilpasset multidomene intervensjon: Det er rapportert at personer med forhøyet risiko for Alzheimers (mild kognitiv svikt) kan oppleve bedret kognitiv funksjon og redusert Alzheimers skåre gjennom individuelt tilpasset multidomene intervensjon (4)

Kilder

1) https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/317/prevention

2) https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-dementia

3) https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2738355

4) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1552526019353683


Ressurser

1) Dementia risk calculator

2) https://thebraindocs.com/

3) Can Alzheimers be reversed? Report from an ongoing trial (video)