Allan Fjelmberg

Allan ble ferdigutdannet lege i 2007 og har siden 2012 jobbet ved ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter på Lillehammer. I tillegg har han i perioder fungert som tilsynslege ved Fredheim livsstilssenter

​Master i folkehelse og livsstilsmedisin

​Han har en master i folkehelse og livsstilsmedisin fra Loma Linda universitetet i California. ​​

Loma Linda Universitetet er et av foregangsstedene for utdanning innen livsstilsmedisin. Bakgrunnen for dette er deres omfattende forskning på sammenhengen mellom livsstil og helse. Loma Linda er en av de fem «blue zones» områdene i verden der folk oppnår høy levealder og har mindre forekomst av hjerte- og karsykdommer, diabetes og andre livsstilsrelatertes sykdommer

​Sertifisering i livsstilsmedisin

​Fra og med 2017 har leger mulighet til å sertifisere seg i livsstilsmedisin gjennom International Board of Lifestyle Medicine. Som første norske lege ble Allan sertifisert i livsstilsmedisin i 2017.

​Gjennom konsultasjoner, foredrag, artikler og andre folkehelseaktiviteter motiverer han mennesker til å utnytte potensialet som en sunn livsstil har, både i forebygging, behandling og noen ganger også reversering av kroniske sykdommer.