Livsstilsmedisin

Eksempel på livsstilsmedisin i praksis – St. Luke’s Lifestyle Medicine

Livsstilsmedisin fokuserer på å behandle de underliggende livsstilsrelaterte årsakene eller medvirkende faktorene til sykdommer der det er hensiktsmessig.

​American College of Lifestyle Medicine definerer livsstilsmedisin som «terapeutisk bruk av evidensbaserte livsstilsintervensjoner for å behandle og forebygge livsstilsrelaterte sykdommer. Målet er å utruste pasienten med kunnskap og livsferdigheter slik at personen blir i stand til å gjøre effektive livsstilsendringer som adresserer de underliggende årsakene til sykdommen.»

«Medisinene» som anvendes i livsstilsmedisin inkluderer blant annet kosthold, fysisk aktivitet, søvn, stressreduksjon/ mestring, røykfrihet, rusfrihet samt mentale helseprinsipper. Forskrivning av livsstilsendringer er spesifikke og individuelt tilpasset.

Livsstilsmedisin har spesielt god effekt ved behandling av livsstilsrelaterte helseutfordringer som f.eks. fedme, diabetes type 2,  koronar hjertesykdom, høyt blodtrykk og høyt kolesterol. Allerede etter et par uker er det ofte mulig å se betydelige forbedringer av blant annet blodsukker og kolesterolnivå. Over tid kan livsstilsendringer gi dramatiske helseforbedringer, som for eksempel reversering av diabetes type 2 og koronar hjertesykdom.

​​​​​​Livsstilsendringer kan i tillegg ha positiv effekt på en rekke tilstander i mange forskjellige organsystemer.

​I konsultasjon med en livsstilslege vil du oppleve at legen gjør bruk av samtaleteknikker som motiverende intervju, styrker motivasjon og bygger mestringstro til endring. Livsstilslegen er en samarbeidspartner som ønsker å hjelpe deg til å nå dine helsemål.

​Noen forskjeller mellom livsstilsmedisin og vanlig legepraksis – satt på spissen

Vanlig praksisLivsstilsmedisin
LegenBehandler pasientenHjelper pasienten til å hjelpe seg selv
Behandler individuelle risikofaktorerBehandler livsstilsrelaterte årsaker
Autoritet. Har svarenePartner. Finner svarene sammen med pasienten
«Brytekamp» med pasienten«Danser» med pasienten
PasientenOfte en passiv mottaker, forventes ikke å gjøre store endringerAktivt med i behandlingen, opplever større mestring og kontroll over helsen
MedikamenterMedikamenter utgjør ofte hovedbehandlingenMedikamenter kan være nødvendig, men som et tillegg til livsstilsbehandling