Timebestilling

Vi tilbyr

 • Individuell vurdering, veiledning og oppfølging med hensyn til å forbedre livsstilen i forhold til din diagnose og avklarte helsetilstand (for tiden kun videokonsultasjon pga koronasituasjonen)
 • Henvisning ved behov til en av Skoglis psykologer, fysioterapeuter eller vår kliniske ernæringsfysiolog (for tiden ikke tilgjengelig pga koronasituasjonen)
 • Gruppeaktiviteter: Undervisning / foredrag om livsstilsrelaterte temaer (for tiden ikke tilgjengelig)

Vi tilbyr ikke

 • Utredning. Vi tilbyr kun vurdering og veiledning av avklarte tilstander og diagnoser, og ikke symptomdiagnoser som f.eks. hodepine, magesmerter, svimmelhet, osv.
 • Forskrivning av resepter, sykemeldinger eller andre allmennmedisinske tjenester. Imidlertid vil vi kunne justere dosen på relevante medisiner der dette er aktuelt.

Hvem har nytte av livsstilsmedisin?

​1. Har du en livsstilsrelatert helseutfordring, som for eksempel:

 • fedme
 • høyt blodtrykk
 • høyt kolesterol
 • koronar hjertesykdom
 • diabetes type 2
 • metabolsk syndrom

​…og ønsker informasjon og veiledning om hvordan du kan bruke livsstilen til å behandle og kanskje til og med reversere tilstanden?

​2. Mange sykdommer som ikke er direkte livsstilsrelaterte lar seg ofte påvirke i positiv retning gjennom tilpassede livsstilsendringer, eksempelvis:

 • depresjon
 • mild kognitiv svikt
 • en rekke mage- og tarmsykdommer
 • enkelte hormonelle plager
 • noen nevrologiske lidelser
 • smertetilstander, som for eksempel fibromyalgi, artrose og leddgikt

​​3. Ønsker du hjelp til å komme igang med sunne levevaner eller forbedre dem?

 • hjelp til røykeslutt
 • forbedre søvnen
 • få et sunnere kosthold
 • bli mer fysisk aktiv / få et tilpasset treningsprogram
 • stressmestring
 • mentale helseprinsipper

​​​​Konsultasjon hos en livsstilslege

​Hos en livsstilslege vil du få informasjon, individuell veiledning og oppfølging med hensyn til hvordan du kan bruke livsstilsfaktorer som kosthold, fysisk aktivitet, stressmestring, søvn, mentale helseprinsipper, osv. i mestring og behandling av din spesifikke helsetilstand. Første konsultasjon varer vanligvis i rundt 45 minutter og består av tre deler:

 • Legen vil først vurdere din generelle helse, aktuelle diagnose, samt livsstil, inkludert livsstilsrelaterte «vitale tegn» som aktivitetsnivå, kost, søvn, tobakk, alkohol, stress, mentale og sosiale helse, høyde og vekt.
 • Deretter vil legen gi deg en kort oversikt over relevant livsstilsrelatert forskning på din aktuelle sykdom / diagnose.
 • Basert på denne kunnskapen og ditt eget utgangspunkt inkludert livsstil, mestringstro og motivasjon til endring vil legen sammen med deg legge opp en individuelt tilpasset plan som inkluderer:
  • forskrivning av spesifikke livsstilsendringer
  • veiledning i gjennomføring av endringene
  • vurdering av behov for oppfølging

Livsstilsendringer tar ofte tid å innarbeide, spesielt når mer omfattende endringer er anbefalt. Ved behov får du derfor mulighet til å følges opp over tid gjennom oppfølgingstime(r).

Timebestilling

1) Ring / send sms til 91 84 76 34

2) Send forespørsel via Digipost til Allan Fjelmberg (oppgi sykdom / diagnose som du ønsker hjelp med)

Normal konsultasjon – 45 min (oppmøte eller tlf/video): 850kr

Det anbefales å velge denne konsultasjonen hvis du bestiller time for første gang eller bestiller time for en ny diagnose (for tiden kun videokonsultasjon)

Kort konsultasjon – 20 min (oppmøte eller tlf/video): 400kr

Ved behov for kontrolltime(r) anvendes denne konsultasjonstypen (for tiden kun videokonsultasjon).

​​

Enkel henvendelse (skriftlig): 250kr

Anvendes hvis du ønsker generell informasjon om livsstilstiltak/egentiltak for din sykdom/diagnose. Bruk digipost (hvis personlig/sensitiv informasjon), eller send melding på epost.