Angst

Livsstilstiltak

Kosthold

  • Omega 3: Blandede resultater med hensyn til effekt på forebygging og behandling av angst (6, 4)
  • Vitamin B6: Høydose vitamin B6 tilskudd synes å redusere symptomer på angst (5)

Fysisk aktivitet

  • Regelmessig fysisk aktivitet synes å redusere symptomer på angst. Trening med høy intensitet synes å ha den beste effekten (1)
  • Mind-body øvelser synes å redusere symptomer på angst (2)

Stress

  • Avspenningsøvelser synes å redusere symptomer på angst (1)

Søvn

  • Søvnvansker kan forsterke angstsymptomer. Tiltak for å bedre søvnen anbefales (1)

Sollys

  • En studie viste redusert angst med følgende regime: 30 minutter sollys / terapilys daglig i tre uker (3)
  • Mulig mekanisme: Lys påvirker den funksjonelle forbindelsen mellom den prefrontale cortex og amygdala og reduserer amygdalas reaktivitet (3)

Kilder

1) https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/120/management-approach

2) https://bjsm.bmj.com/content/early/2023/03/02/bjsports-2022-106195

3) https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(13)01102-5/fulltext

4) https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/omega3-and-polyunsaturated-fat-for-prevention-of-depression-and-anxiety-symptoms-systematic-review-and-metaanalysis-of-randomised-trials/B074BDC1CF8D59D234E30B961E9EADF8

5) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hup.2852

6) https://www.uptodate.com/contents/complementary-and-alternative-treatments-for-anxiety-symptoms-and-disorders-herbs-and-medications


Ressurser