Astma

Livsstilstiltak

Kosthold

 • Et kosthold rikt på frukt og grønnsaker er anbefalt (1)
 • Et kosthold rikt på frukt og grønnsaker synes å redusere risikoen for å utvikle astma (4, 5)
 • Unngå matvarer som trigger astmaanfall (1)
 • Vitamin D: Mangel på vitamin D er assosiert med økt risiko for utvikling av astma (2)

Fysisk aktivitet

 • Regelmessig fysisk aktivitet er anbefalt for personer med astma. Det forbedrer lungefunksjonen og astmakontroll (1)
 • Treningsrelatert bronkokonstriksjon rammer de fleste personer med astma. Likevel reduserer aerob fysisk aktivitet følsomheten for faktorer som kan trigge astmaanfall (3)
 • Øk fysisk aktivitet gradvis for å unngå treningsrelatert bronkokonstriksjon. Treningsindusert bronkokonstriksjon skjer hyppigere hos personer med dårlig astmakontroll (3)
 • Fysisk aktivitet i ekstrem temperatur og fuktighet kan forverre treningsrelatert bronkokonstriksjon (3)

Røyking

 • Røyking er en risikofaktor for utvikling av astma (2)
 • Røykeslutt er sterkt anbefalt (1)

Stress

 • Depresjon, angst og stress synes å øke hyppigheten av astmaanfall (3)
 • Hvis stress forverrer astma, anbefales tiltak som kan redusere stress (1)

Vekt

 • Fedme er assosiert med økt risiko for astma (2)
 • Personer med fedme og astma bruker mer astmamedisiner selv ved lik lungefunksjon (1)
 • Vektreduksjon hos overvektige med astma forbedrer astma (1)

Kilder

1) https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/44/management-approach

2) https://www.uptodate.com/contents/risk-factors-for-asthma

3) https://www.uptodate.com/contents/trigger-control-to-enhance-asthma-management

4) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24947126/

5) https://www.mdpi.com/2072-6643/9/4/341


Ressurser