Atopisk dermatitt

Livsstilstiltak

Kosthold

  • Vitamin D: Mangel er assosiert med økt risiko for atopisk dermatitt, og tilskudd (ca 1600 IU/dag) synes å redusere symptomer på tilstanden (3, 4)

Stress

  • Stresshåndtering anbefales hvis stress oppleves å være en faktor som forverrer atopisk dermatitt (1)

Vekt

  • Fedme er assosiert med økt risiko for atopisk dermatitt (2)

Annet

  • Unngå triggere som for eksempel hete og lav luftfuktighet (1)

Kilder

1) https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-atopic-dermatitis-eczema

2) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jdv.14879

3) https://link.springer.com/article/10.1007/s40257-022-00677-0

4) https://www.mdpi.com/2072-6643/11/8/1854


Ressurser