Benign prostatahyperplasi

Livsstilstiltak

Introduksjon

 • Livsstilsendringer  og atferdsendringer er førstelinjebehandling ved BPH (7)
 • Hovedmålet er å redusere nedre urinveissymptomer (LUTS)
 • Redusert væskeinntak om kvelden, fullstendig tømming ved vannlating, samt tiltak mot forstoppelse synes å redusere symptomer (1)

Kosthold

 • Redusert inntak av milde diuretika som for eksempel koffein og alkohol kan bedre symptomene (1)
 • Unngåelse av stoffer som kan irritere urinblæren, som for eksempel sterkt krydret mat anbefales (7)
 • Begrenset dokumentasjon viser at et høyt proteininntak er assosiert med forverring av LUTS (2)
 • Gresskarfrøekstrakt: begrenset dokumentasjon antyder at gresskarkjerneekstrakt kan redusere symptomer på BPH (4)
 • Dvergpalmeolje: Ikke anbefalt av UpToDate.  Begrenset dokumentasjon antyder at dvergpalmeolje kan redusere symptomer på BPH (5, 6). Den siste meta-analysen (6) viste veldig lav/ingen klinisk effekt. Studien var ifølge referanse 4 basert på studier med stor variasjon med hensyn til grunnleggende faktorer. Det lave antallet pasienter resulterte i betydelig ubalanse i baseline IPSS med opp til 2,9-poeng forskjell mellom behandlingsgruppene i 4 av 5 studier (se referanse 4)

Fysisk aktivitet

 • Økt fysisk aktivitet anbefales. Intensiv fysisk aktivitet anbefales inkludert (7)
 • Begrenset dokumentasjon viser at et lavt aktivityetsnivå er assosiert med forverring av LUTS symptomer (3,2)

Vekt

 • Det er noe dokumentasjon som tyder på at økt midjemål eller økt BMI øker risikoen for LUTS / BPH (3)

Røyking

 • Begrenset dokumentasjon viser at mye røyking er assosiert med forverring av LUTS (2)

Kilder

1) https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/208/management-approach

2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4582093/

3) https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-022-03722-y

4) https://link.springer.com/article/10.1186/s40816-022-00345-0

5) https://bjui-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bju.14362

6) https://www.eu-focus.europeanurology.com/article/S2405-4569(20)30018-3/fulltext

7) https://www.uptodate.com/contents/medical-treatment-of-benign-prostatic-hyperplasia

8) https://www.uptodate.com/contents/clinical-use-of-saw-palmetto


Ressurser

1) https://www.helsenorge.no/sykdom/underliv/forstorret-prostata/

2) https://nhi.no/sykdommer/mann/prostata/prostata-godartet-forstorrelse/