Brystkreft

Livsstilstiltak

Forebygging

  • Alkohol, også et lavt inntak, øker risikoen for brystkreft (1,2). Mulige mekanismer inkluderer alkoholrelaterte endringer i østrogen og andre hormoner som kan øke risikoen for brystkreft. I tillegg er alkohol et kjent kreftfremkallende stoff (2)
  • Regelmessig fysisk aktivitet (1, 2). Spesielt trening med høy intensitet reduserer risiko for premenopausal brystkreft (2)
  • Normal vekt (1, 2). Overvekt øker inflammasjon og insulinnivå som kan føre til celleforandringer og stimulere til cellevekst (2)
  • Amming: Å amme babyen reduserer risikoen for brystkreft gjennom redusert eksponering for menstruasjonssykluser (1, 2)
  • Begrenset dokumentasjon viser at inntak av ikke-stivelsesholdige grønnsaker reduserer risiko for østrogen reseptor negativ (ER-) brystkreft (3)
  • Begrenset dokumentasjon viser at inntak av mat med betakarotener kan redusere risiko for (uspesifisert) brystkreft (3)
  • Begrenset dokumentasjon viser at inntak av meieriprodukter, og også et høyt inntak av kalsium kan redusere risiko for premenopausal brystkreft (3)

Kosthold

  • Det er noe dokumentasjon som viser at å spise et fettredusert kosthold etter å ha blitt diagnostisert med brystkreft medfører redusert dødelighet av brystkreft (1)

Kilder

1) https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/716/prevention

2) https://www.aicr.org/cancer-survival/cancer/breast-cancer/

3) https://www.aicr.org/wp-content/uploads/2020/01/breast-cancer-report-2017.pdf


Ressurser