CFS/ME

Livsstilstiltak

Introduksjon

  • «Energikonvolutten» er et nyttig konsept for å lære pasienten å ikke overskride toleransenivået. Det hentyder til det totale energibudsjettet som personen har tilgjengelig for daglige aktiviteter. Energiforbruk utover dette forverrer CFS/ME symptomene. Størrelsen på «energikonvolutten» kan variere fra dag til dag (1)
  • Aktivitetsregulering er en hensiktsmessig strategi for CFS/ME pasienter som har til hensikt å forebygge og redusere forverring av CFS/ME symptomer. Det kan inkludere hvile mellom aktiviteter, stoppe før man føler at man må stoppe, gjøre mindre enn det man tror man er istand til å gjøre, kjenne sine grenser, samt energibesparende aktiviteter (f.eks. sitte istedenfor å stå), samt planlegge (1).

Fysisk aktivitet

  • Gradert treningsterapi med gradvis økning i frekvens , dose og intensitet er ikke anbefalt i NICE retningslinjene (1). Det er ikke global konsensus med hensyn til behandlingstiltak (1)
  • Inkluder lavintens lystbetonte aktiviteter (1)
  • Noen personer kan ha nytte av fysisk aktivitet eller et individuelt treningsprogram for CFS/ME pasienter (1, 3). Fysisk aktivitet bør være av lav intensitet og ikke føre til forverrede symptomer / fatigue (PEM) (1).

Sosiale faktorer

  • Et støttende hjemmemiljø med en forståelsesfull familie bidrar til mer hensiktsmessig håndtering og mestring av CFS/ME (1)

Psykiske faktorer

  • Inkluder lavintense lystbetonte aktiviteter som for eksempel å observere naturen, lytte til musikk, osv. Dette kan forbedre velvære og redusere stress, opplevelse av fatigue, angst og depresjon (1).
  • Kognitive strategier og andre mestringsstringsstrategier kan redusere negative følelser (1)

Søvn

  • Normalisering av døgnrytmer anbefales og inkluderer å unngå å sove på dagtid og forbedre søvnkvaliteten, ha god søvnhygiene, og adressere eventuelle underliggende årsaker til søvnprobelmene.  (1).
  • Kognitiv atferdsterapi for insomni (CBT-i) er anbefalt for den generelle befolkningen (1). Begrenset dokumentasjon antyder at CBT-i kan hjelpe noen av personene med CFS/ME som har søvnvansker. CBT-i er en krevende behandling og derfor ikke tolerabel for en del CFS/ME pasienter med søvnvansker (2).

Kilder

1) https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/277/management-approach

2) https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21641846.2016.1222699

3) https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-myalgic-encephalomyelitis-chronic-fatigue-syndrome


Ressurser