Covid-19

Livsstilstiltak

Kosthold

  • Et høy-kvalitets kosthold, spesielt et plantebasert kosthold samt middelhavskosthold er assosiert med (dvs. ikke nødvendigvis en kausal sammenheng) redusert risiko for Covid-19 infeksjon og sykehusinnleggelse pga Covid-19 (4)
  • Vitamin D: Utilstrekkelige nivåer er assosiert med økt risiko for Covid-19 infeksjon (5), sykehusinnleggelse med Covid-19 og Covid-19 dødelighet (6, 7)

Fysisk aktivitet

  • En meta-analyse viste en betydelig assosiasjon mellom fysisk aktivitetsnivå og Covid-19 relatert sykehusinnleggelse, intensivbehandling og dødelighet. Spesielt var kondisjonstrening og styrketrening assosiert med redusert risiko for sykehusinnleggelse, intensivbehandling og dødelighet (4)

Røyking

  • Pågående og tidligere røyking er assosiert med økt risiko for å dø av Covid-19 (1)

Vekt

  • Overvekt øker risiko for sykehusinnleggelse med Covid-19 (2)
  • Fedme øker risiko for Covid-19 relatert sykehusinnleggelse og død (2, 3)
  • Denne assosiasjonen var sterkere under den første bølgen av pandemien (2)

Kilder

1) https://academic.oup.com/ntr/article/25/2/177/6562455

2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8783972/

3) https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2022.780872/full

4) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmv.28298

5) https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.624559/full

6) https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10408398.2020.1841090

7) https://www.mdpi.com/2076-3921/12/2/247


Ressurser