Depresjon

Livsstilstiltak

Introduksjon

 • Mild depresjon: Start med ikke-farmakologisk behandling (2): Tiltak for å bedre søvn, fysisk aktivitet, reduser angst, enkle psykologiske intervensjoner, selvhjelpsprogram basert på kognitiv atferdsterapeutiske prinsipper. Gå videre til strukturert samtaleterapi hvis ikke-medikamentelle tiltak ikke fører til ønsket resultat. Medikamenter kan anvendes hvis disse tiltakene ikke har ønsket effekt (2)

Kosthold

 • Johannesurt kan være effektivt for mild og moderat depresjon og har omtrent samme effekt som standard behandling med medikamenter, med mindre bivirkninger. På den andre siden er kvaliteten på dokumentasjonen svakere og langtidseffektene mer usikker. Optimal dose er ikke kjent og forskjellige merker/produsenter har ulik dosering/konsentrasjon av Johannesurten. I tillegg er det interaksjoner med en rekke medikamenter (2)
 • Unngå et høyt alkoholinntak (1)
 • Et sunt kosthold anbefales (1)

Fysisk aktivitet

 • Forebygging: Personer som er fysisk aktive har redusert risiko for depresjon sammenliknet med inaktive personer (2)
 • 30 minutter moderat fysisk aktivitet de fleste dagene i uken  kan redusere symptomer på mild til moderat depresjon. Både aerob og styrketrening har effekt (2)
 • Informer pasienten om fordelene med et strukturert treningsprogram på ca 45-60 minutter 3 ganger i uken over cirka 12 uker (2)
 • Fysisk aktivitet kan være et effektivt tillegg til medikamentell behandling hos personer som ikke responderer tilfredsstillende på medikamenter alene (2)
 • Både kondisjonstrening og styrketrening er effektive i å redusere symptomer på depresjon, men høyere intensitet er assosiert med større antidepressiv effekt og kan ha lik eller bedre effekt som  psykoterapi og medikamentell behandling (3)
 • Mulige mekanismer: Biologiske mekanismer, opplevelse av mestring, distraksjon fra negative tanker og følelser, sosial interaksjon (2)
 • Biologiske mekanismer: Økt nivå av vekstfremmende stoffer, økt tilgjengelighet av serotonin og noradrenalin, regulering av HPA-aksen og redusert systemisk inflammasjon (3)

Søvn

 • Søvnvansker er vanlige hos personer med depresjon. Kognitiv atferdsterapi for insomni (CBT-I) er anbefalt for langvarige søvnvansker (2)

Sosiale faktorer

 • Så langt som mulig er det anbefalt å forbli i arbeid, opprettholde sosiale relasjoner og dermed redusere ensomhet, passivitet og depressiv ruminering (2)

Stress

 • Avspenningsøvelser kan redusere symptomer på depresjon (1, 4)

Sollys

 • Lysterapi kan redusere symptomer på depresjon (1)

Kilder

1) https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/55/management-approach

2) https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/voksne-med-depresjon

3) https://bjsm.bmj.com/content/early/2023/03/02/bjsports-2022-106195

4) https://www.uptodate.com/contents/unipolar-major-depression-in-adults-choosing-initial-treatment


Ressurser

Gratis selvhjelpskurs mot depresjon, NHI

Kognitiv.no: Depresjon