Endometriose

Livsstilstiltak

Kosthold

  • Det er få studier av høy kvalitet som har evaluert fordelen med kostholdstiltak for å redusere symptomer ved endometriose (1)
  • Begrenset dokumentasjon antyder at inntak av omega 3 kan redusere varighet og intensitet på smertene samt redusere bruk av smertestillende ved endometriose (1)

Fysisk aktivitet

  • Det er utilstrekkelig dokumentasjon for å konkludere om fysisk aktivitet kan redusere symptomer på endometriose (1)

Kilder

1) https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Endometriosis-guideline


Ressurser