Epilepsi

Livsstilstiltak

Kosthold

  • Inntak av mer enn 3 enheter alkohol per dag øker risiko for epileptiske anfall, i første rekke 7 – 48 timer etter inntak (1)
  • Et ketogent kosthold kan redusere hyppigheten av anfall (2)
  • Omega-3 tilskudd mindre enn 1500mg/day i minimum 16 uker har i studier vist å redusere anfallshyppigheten (3)

Fysisk aktivitet

  • Personer med epilepsi bør unngå visse typer fysisk aktivitet, slik som svømme alene, dykking, fjellklatring, hang gliding og surfing (4)
  • Hos 30 – 40% av personer med epilepsi kan regelmessig fysisk aktivitet forebygge epileptiske anfall 
  • Hos 10% av personer med epilepsi kan intensiv fysisk aktivitet øke risikoen for epileptiske anfall (4)

Søvn

  • Unngå for lite søvn (4)

Stress

  • Unngå mye stress (4)

Sollys

  • Flimrende lys kan øke risikoen for anfall hos et mindretall (5%) med epilepsi (4)

Kilder

1) https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-management-of-epilepsy-in-adults

2) https://www.nature.com/articles/s41430-021-01060-8

3) https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1028415X.2021.1959100

4) https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/nevrologi/tilstander-og-sykdommer/kramper/epilepsi#terapi-egenbehandling


Ressurser