Fedme

Livsstilstiltak

Introduksjon

 • Mål: 10% vektreduksjon iløpet av 6 måneder (2)
 • En kombinasjon av redusert inntak av kalorier og fysisk aktivitet er mer effektivt enn kun en av delene (2)
 • Multikomponente tiltak er anbefalt. Det inkluderer atferdsendringer som øker fysisk aktivitet, reduserer inaktivitet, bedrer spiseatferden, reduserer energiinntaket og øker kvaliteten på kostholdet (1)
 • Ta hensyn til individuelle preferanser slik som sosiale faktorer, grad av fedme, helserisiko og komorbiditeter (1)
 • Inkluder atferdsrettede tiltak: (1) Monitoriering av atferd og prosess, stimulus kontroll, målsetting, spise langsommere, søk sosial støtte, problemløsing, kognitiv restrukturering (endre uhensiktsmessige tankemønstre), forsterke endringer, tilbakefallsforebygging, strategier for å håndtere vektøkning.

Kosthold

 • Totalt kaloriinntak må være lavere enn daglig kaloriforbruk (1)
 • Ingen kosthold har vist seg å være bedre enn andre kosthold for å oppnå langvarig vektreduksjon (> 1 år) (2)
 • Et daglig kaloriunderskudd på 600 kcal eller lavere i kombinasjon med profesjonell støtte og intensiv oppføling (14 konsultasjoner på 6 måneder) er anbefalt for varig vektreduksjon (1)
 • Lavkaloridietter (800-1600 kcal/dag) kan vurderes, men kan være ernæringsmessig utilstrekkelige (1). De kan være relevante for personer som har behov for rask vektreduksjon, f.eks. før protesekirurgi, og bør følges i maksimalt 12 uker. 

Fysisk aktivitet

 • Vektreduksjon er større i kostholds og treningsprogram enn kun kosthold eller treningsprogram alene. Fysisk aktivitet alene er ikke effektivt for å oppnå vektreduksjon (2)
 • Oppmuntre til fysisk aktivitet selv om det ikke fører til vektreduksjon, da det reduserer risikoen for diabetes type 2 og hjerte – og karsykdom (1)
 • 45 – 60 minutter daglig med fysisk aktivitet av moderat intensitet anbefales (1)
 • 60 – 90 minutter daglig fysisk aktivitet anbefales for personer som har oppnådd vektreduksjon og som ønsker å unngå vektøkning (1)
 • Styrketrening anbefales (2)

Kilder

1) https://www.nice.org.uk/guidance/cg189/chapter/Recommendations

2) https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/211/management-approach


Ressurser

1) BMI kalkulator og kalorikalkulator

2) Kostholdsplanleggeren

3) Helsedirektoratet – Hvordan gå ned i vekt og holde vekta stabil

4) NHI – Slanking