Fibromyalgi

Livsstilstiltak

Kosthold

 • Et «low FODMAP» kosthold kan redusere symptomer, spesielt personer med fibromyalgi som også har irritabel tarm syndrom (7)
 • Vitamin D: Begrenset dokumentasjon antyder at tilskudd  / tilstrekkelig nivå av vitamin D kan redusere symptomer på fibromyalgi  (5)
 • Svak dokumentasjon tyder på at et plantebasert kosthold kan redusere symptomer på fibromyalgi (6)

Fysisk aktivitet

 • Regelmessig fysisk aktivitet er det eneste tiltaket mot fibromyalgi med sterk anbefaling (2)
 • Fysisk aktivitet som kombinerer trening med avspenning kan virke gunstig inn på tilstanden (1)
 • Både aerob og styrketrening er forbundet med forbedring av smerte og fysisk funksjon (2)
 • Både landbasert og vannbasert trening har effekt på fibromyalgi (3)
 • Smerter kan øke i begynnelsen av et treningsprogram. Det er derfor viktig å motivere pasienten til å fortsette med programmet, helst 2 – 3 ganger i uken med trening av moderat intensitet (3)
 • Regelmessig aerob trening kan sannsynligvis også redusere fatigue og stivhet (4)

Stress

 • Stress kan forsterke symptomer på fibromyalgi. Det er derfor nyttig å lære seg å håndtere og redusere stress (8)

Søvn

 • De fleste personer med fibromyalgi har ikke-restituerende søvn (9)
 • Oppretthold god søvnhygiene (8)
 • Begrenset dokumentasjon viser at kognitiv atferdsterapi for insomni (CBT-i) kan bedre søvnkvalitet, smerte, angst, depresjon, men ikke søvneffektivitet sammenliknet med andre ikke-medikamentelle tiltak hos personer med fibromyalgi (10)

Kilder

1) https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/187/treatment-algorithm

2) Macfarlane, Gary J., et al. «EULAR revised recommendations for the management of fibromyalgia.» Annals of the rheumatic diseases 76.2 (2017): 318-328. (Link)

3) Häuser, Winfried, et al. «Efficacy of different types of aerobic  exercise in fibromyalgia syndrome: a systematic review and meta-analysis  of randomised controlled trials.» Arthritis research & therapy 12.3 (2010): 1-14. (Link)

4) Bidonde, Julia, et al. «Aerobic exercise training for adults with fibromyalgia.» Cochrane Database of Systematic Reviews 6 (2017). (Link)

5) https://www.ingentaconnect.com/content/ben/crr/2022/00000018/00000004/art00006

6) https://www.mdpi.com/1660-4601/18/9/4955

7) https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07853890.2018.1564360

8) https://www.uptodate.com/contents/initial-treatment-of-fibromyalgia-in-adults

9) https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-and-diagnosis-of-fibromyalgia-in-adults

10) https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09638288.2021.1954706


Ressurser