Gastritt og magesår

Livsstilstiltak

Kosthold

  • ALKOHOL: personer med alkoholrelatert gastritt bør begrense eller unngå alkohol (1)
  • VITAMIN B12: personer med autoimmun gastritt har økt risiko for redusert vitamin B12 opptak og vitamin B12 mangel (1).

Røyking

  • Røyking ødelegger slimhinnene i magesekken (2)
  • Røyking øker risiko for terapisvikt ved behandling av magesår forårsaket av Helicobacter pylori (1)

Kilder

1) https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/816/management-approach

2) https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/magetarm/tilstander-og-sykdommer/magesekk/gastritt


Ressurser