Glaukom

Livsstilstiltak

Kosthold

  • Hyppighet av koffein- og kaffeinntak er assosiert med utvikling av glaukom (grønn stær) (1)
  • Enkelte kosttilskudd  kan redusere intraokulært trykk med opp til 2,0 mmHg (1)
  • Økt inntak av nitrater og grønne bladgrønnsaker er assosiert med redusert risiko for POAG (2)
  • En kombinasjon av et middelhavskosthold og DASH kosthold (MIND kosthold) er assosiert med redusert risiko (OR 0,8) for utvikling av åpenvinklet glaukom (3)

Fysisk aktivitet

  • Fysisk aktivitet av moderat intensitet synes å redusere intraokulært trykk opp til 3,0 mmHg (1)
  • Mulig negative effekter er assosiert med yoga og styrketrening/vektløfting (1)

Søvn

  • Å sove med elevert hode og på samme tid unngå å ligge på den siden som har det høyeste intraokulære trykket har vist å redusere trykket i øyet og redusere synsfelttapet (1)

Kilder

1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27743157/

2) https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/article-abstract/2480455

3) https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-022-03003-w


Ressurser