Hjertesvikt

Livsstilstiltak

Kosthold

 • Unngå høyt inntak av natrium ( < 5g/dag) (1)
 • Unngå et høyt væskeinntak (2)
 • Unngå et høyt alkoholinntak (2)

Fysisk aktivitet

 • Regelmessig fysisk aktivitet anbefales (2)
 • Fysisk aktivitet forbedrer toleranse for fysisk aktivitet samt fysisk kapasitet, helserelatert QOL, og reduserer behov for sykehusinnleggelse (2)
 • Høyintens intervalltrening forbedrer «peak oxygen consumption» VO2 (2)
 • Veiledet rehabiliteringsprogram er anbefalt for personer som er skrøpelige og har mer alvorlig sykdom (2)

Røyking

 • Røykeslutt anbefales (2)

Vekt

 • Oppretthold normal vekt (2)

Forebygging

 • Regelmessig fysisk aktivitet (2)
 • Røykeslutt (2)
 • Oppretthold normal vekt (2)
 • Unngå et høyt inntak av alkohol (2)
 • Spis et sunt kosthold (2)

Kilder

1) https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/61/management-approach

2) https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/36/3599/6358045?login=false#305163067


Ressurser