Kronisk nyresykdom

Livsstilstiltak

Røyking

  • Røykeslutt anbefales (1)

Vekt

  • Vekreduksjon ved fedme (1)

Kosthold

  • Proteinrestriksjon er ikke anbefalt før sen stadie av sykdommen (1)
  • Redusert saltinntak (1)

Kilder

1) https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/84/management-approach


Ressurser