Migrene

Livsstilstiltak

Kosthold

 • Regelmessighet i måltider kan bidra til å kontrollere migrene (2)
 • Dehydrering er en trigger for migreneanfall, mens å ha et tilstrekkelig væskeinntak kan få migreneanfallet til å gå raske over (1)
 • Et høyt inntak av koffein kan trigge migreneanfall i tillegg til plutselig stopp i koffeininntak (1)
 • Alkohol og visse matvarer kan trigge migreneanfall hos noen (1)

Mental helse

 • Angst og depresjon kan øke risikoen for migreneanfall (1)

Fysisk aktivitet

 • Regelmessig aerob fysisk aktivitet kan redusere frekvensen og antallet dager med migreneanfall (1, 2)

Søvn

 • Tilstrekkelig søvn er gunstig med hensyn til å kontrollere migrene (2)
 • Redusert søvn kan øke risiko for migreneanfall (1)

Stress

 • Stress kan øke risiko for migreneanfall (1)

Vekt

 • Ved fedme kan vektreduksjon redusere migreneplager, inkludert smerteintensitet, anfallsvarighet og funksjonsnivå (3)

Annet

 • Forandringer i vær, temperatur og høyde over havet kan trigge migreneanfall (1)

Kilder

1) https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/10/management-approach

2) https://www.uptodate.com/contents/preventive-treatment-of-episodic-migraine-in-adults

3) https://link.springer.com/article/10.1007/s11695-020-04429-z


Ressurser