Osteoporose

Livsstilstiltak

Kosthold

 • Et sunt og næringsrikt kosthold (3)
 • Tilstrekkelig inntak av vitamin D (kvinner: 800 IU/dag) og kalsium inntak (kvinner: 1200mg/dag fra mat eller tilskudd) for å opprettholde en god benhelse (1, 6). Det er imidlertid ikke entydig dokumentasjon for at vitamin D og kalsium tilskudd reduserer risiko for fraktur (1)
 • Unngå et høyt alkoholinntak (5). Alkohol er en risikofaktor for osteoporose (3)
 • Sammenliknet med avhopldspersoner har personer som drikker 0,5 – 1 enheter daglig ca 1,4 ganger høyere risiko for å utvikle osteoporose (4)
 • Proteiner: Noen studier viser at økt proteininntak reduserer risiko for hoftefraktur, mens andre studier antyder at et høyt proteininntak kan øke benreabsorpsjon og kalsiumutskillelse (5)

Fysisk aktivitet

 • Regelmessig fysisk aktivitet, fortrinnsvis vektbærende trenint bidrar til å opprettholde god benhelse (1, 5)
 • Balansetrening reduserer risiko for å falle (1)
 • Øvelser som styrker muskulaturen og bedrer balansen kan være spesielt hensiktsmessig (5)
 • Trening forbedrer mineraldensiteten i korsryggen. Det er likevel usikkerhet med hensyn optimal dose, frekvens og type aktivitet (1)
 • Trening reduserer risiko for osteoporotiske brudd (5)
 • Forebygging: Regelmessig trening er med til å forebygge osteoporose hos personer over 65 år, og bedrer bentettheten både korsrygg og hofter (2) 
 • Svært høyt treningsnivå i premenstruelle kvinner kan forårsake amenore og vektreduksjon som fører til benskjørhet (5)

Røyking

 • Røykslutt reduserer risiko for brudd (3)
 • Å røyke en pakke sigaretter daglig gjennom livet er forbundet med 5 – 10% reduksjon i bentettheten (5)
 • Røyking kan også redusere effekten av østrogenbehandling (5)

Vekt

 • Oppretthold normalt vekt (3)

Forebygging

 • Anbefalt inntak av kalsium: 1000mg/dag for menn) and 1200mg for kvinner. 
 • Anbefalt inntak av vitamin D: 800-1000 IU/dag (2, 5). Høyere vitamin D doser kan være nødvendig hos noen (2)
 • Et kosthold rikt på frukt og grønnsaker, fisk, fjærkre og fullkorn reduserer risiko for lav bentetthet og hoftefraktur (3)
 • Et typisk vestlig kosthold med mye bearbeidet og rødt kjøtt, animalsk fett, raffinert sukker og sukkerholdig drikke kan øke risiko for  lav bentetthet og høftefraktur (3)
 • Et vegant kosthold er assosiert med økt risiko for brudd (3)

Kilder

1) https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/85/management-approach

2) https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/85/prevention

3) https://www.nogg.org.uk/full-guideline/section-5-non-pharmacological-management-osteoporosis

4) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0376871619300584

5) https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-management-of-osteoporosis-in-postmenopausal-women

6) https://www.uptodate.com/contents/calcium-and-vitamin-d-supplementation-in-osteoporosis


Ressurser