Parkinsons sykdom

Livsstilstiltak

Kosthold

 • Eldre personer med Parkinsons sykdom har økt risiko for vekttap, redusert benhelse og muskelsvekkelse, samt feilernæring (1)
 • Et sunt kostmønster, f.eks. MIND kosthold kan forebygge eller bremse utviklingen av Parkinsons sykdom (1)
 • Høyt inntak av fiber, tilstrekkelig væskeinntak samt fysisk aktivitet kan redusere forstoppelse (1)
 • Proteinrestriksjon kan være nyttig for personer med avansert sykdom hvor aminosyrer konkurrerer med L-dopa absorpsjon (1)
 • Unngå store fettrike måltider som bremser tømming av magesekken og påvirker opptak av parkinsonmedisiner (1)

Fysisk aktivitet

 • Kan hjelpe til å redusere progresjon av motoriske symptomer i Parkinsons sykdom (1)
 • Kan også bedre ikke-motoriske symptomer (1)
 • Kan redusere sekundære effekter av rigiditet, samt en flektert holdning, som f.eks. smerter i skuldre og hofter (1)
 • Fokus på øvelser og trening som bedrer balanse og styrke, samt fleksibilitet (1)

Sosiale faktorer

 • Personer med Parkinsons sykdom har økt risiko for sosial isolasjon, spesielt sene stadier av sykdommen (1)
 • Ensomhet er assosiert med økte symptomer av Parkinsons sykdom (1)

Kilder

1) https://www.uptodate.com/contents/nonpharmacologic-management-of-parkinson-disease


Ressurser