Psoriasis

Livsstilstiltak

Kosthold

  • Fedme synes å forverre tilstanden. Et kaloriredusert kosthold kan forbedre symptomene hos personer med overvekt eller fedme (BMI > 25)  (1). Sammenliknet med standard behandling kan kostholdstiltak (kalorirestriksjon) føre til 75% eller større forbedring (stor usikkerhet på dokumentasjonen) i PASI skår (Psoriasis Area and Severity Index) (2).
  • Alkohol: Det er blandede funn med hensyn til om alkohol øker symptomene på psoriasis, og mer kunnskap trengs for å avgjøre om alkohol kan forverre tilstanden (7,6,5,4,3)
  • Omega 3: Det er noe dokumentasjon på at omega 3 tilskudd kan bedre symptomene alene, eller i kombinasjon med standard behandling (10)

Fysisk aktivitet

  • Intens fysisk aktivitet er assosiert med redusert risiko for å utvikle psoriasis (12)
  • Mer kunnskap er nødvendig for å avgjøre om fysisk aktivitet kan redusere psoriasis symptomer (13)

Røyking

  • Røyking er en risikofaktor for utvikling av psoriasis (3, 4)

Stress

  • Det er blandede funn / svak dokumentasjon  med hensyn til om psykisk stress kan være årsak til utvikling av psoriasis eller kan forverre allerede eksisterende psoriasis (8,9)

Sollys

  • Eksponering for naturlig sollys og saltvannsbad kan bedre tilstanden (1)

Livsstilsfaktorer og komorbiditet

  • Psoriasis øker risiko for kardiovaskulær sykdom og diabetes type 2. Kontroll over risikofaktorer anbefales, inkludert kolesterol, blodtrykk, røykestatus, alkoholinntak, fysisk aktivitet og forebygging av diabetes type 2 (11).

Kilder

1) https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-psoriasis-in-adults

2) https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011972.pub2/full

3) https://academic.oup.com/bjd/article/187/5/684/6966369

4) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190962218329049

5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6709030/

6) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jdv.12164

7) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22568495/

8) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjd.16116

9) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ijd.14032

10) https://www.jaad.org/article/S0190-9622(20)32288-X/fulltext#secsectitle0270

11) https://www.nice.org.uk/guidance/cg153/chapter/1-Recommendations

12) https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/1158558

13) https://www.tandfonline.com/doi/full/10.2147/PTT.S349791


Ressurser