Søvnapné

Livsstilstiltak

Kosthold

  • Alkohol: Kan forverre søvnapne, negativt påvirke søvnstrukturen og øke tretthet på dagtid (2)

Fysisk aktivitet

  • Kan i moderat grad forbedre søvnapne alene, uten vektreduksjon, inkludert AHI reduksjon, søvneffektivitet og søvnighet (2)

Vekt

  • Vektreduksjon er anbefalt for personer med søvnapne som også er overvektige eller har fedme (1, 2)
  • Effekt: 9-17% vektreduksjon kan redusere Apnoea-Hypopnoea Index med ca 50% hos personer med søvnapne (1)
  • Kan redusere søvnighet på dagtid (2)
  • Vektreduksjon fører sjelden til total remisjon / reversering av søvnapne (2)

Søvn

  • Forsøk å endre soveposisjonen hvis det trigger søvnapne. Unngå å ligge på ryggen (2)

Kilder

1) https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/215/management-approach

2) https://www.uptodate.com/contents/obstructive-sleep-apnea-overview-of-management-in-adults


Ressurser