Aldersrelatert mukaladegenerasjon, eller skarpsynsvekkelse, er den hyppigste årsaken til redusert lesesyn for personer over 70 år. Sykdommen gir svekkelse av skarpsynet og skyldes endringer i skarpsynsområdet på netthinnen. Tilstanden utvikler seg langsomt og kan i sene stadier utvikle seg til enten «våt» eller «tørr» type, der «våt» type vanligvis gir raskere og større synstap.

Øyets anatomi inkludert skarpsynssenteret makula
Illustrasjon: Blausen.com staff (2014). «Medical gallery of Blausen Medical 2014«. WikiJournal of Medicine1 (2) (Lisens)

Sentrale øyebunnsforandringer, eller makulopati, er forstadiet til makuladegenerasjon. Dette er til stede hos om lag halvparten av personer over 65 år. Makulopati kan imidlertid utvikle seg til makuladegenerasjon, som er den vanligste årsaken til svaksynthet og blindhet i Norge og andre vestlige land.

To typer makuladegenerasjon

Tørr AMD: Denne typen skyldes redusert metabolisme epitelcellene i retina og fører til opphopning av avleiringer som kan videreutvikle seg til atrofi eller «våt» makuladegenerasjon.

Våt AMD: Det finnes flere undergrupper av denne typen makuladegenerasjon. Våt AMD kjennetegnes av at det danner seg nye blodkar i netthinnen eller choioida

Risikofaktorer for makuladegenerasjon

Det finnes flere ulike typer risikofaktorer for å utvikle aldersrelatert makuladegenerasjon, inkludert

 • Vaskulær aldring
 • Arvelige faktorer
 • Oksidativt stress og UV-lys
 • Røyking
 • Kostfaktorer
 • Høyt blodtrykk og hjertesykdom (?)

Forebygging og livsstilstiltak

Røyking

Røyking er en sterk risikofaktor for utvikling og progresjon av aldersrelatert makuladegenerasjon. Personer som røyker har dobbelt så stor risiko for å utvikle makuladegenerasjon sammenliknet med ikke-røykere. Alle personer med AMD anbefales røykeslutt på det sterkeste (1-3).

Kosthold

Det er økende dokumentasjon for at et middelhavskosthold kan redusere risikoen for å utvikle makuladegenerasjon (3).

Et høyt inntak av frukt og grønnsaker rike på antioksidanter er forbundet med redusert risiko for å utvikle makuladegenerasjon (1). Videre er det noe dokumentasjon på at en kombinasjon av lutein, zeaxanthine og omega 3 tilskudd kan redusere risikoen for videre progresjon av allerede etablert makuladegenerasjon (5).

Et moderat eller et høyt inntak av alkohol synes å øke risikoen for tidlig makuladegenerasjon (4).

AREDS2 protokollen: I 2001 ble et produkt bestående av høydose av en rekke vitaminer og antioksidanter (kjent some AREDS-protokollen) vist å redusere utvikling av tørr AMD til våt AMD. Kombinasjonsproduktet var noe kontroversielt og funnene i studien ble ikke sett i senere studier. I tillegg var det skepsis rundt noen av ingrediensene, inkludert vitamin A og sink.

Senere har et nytt kombinasjonspreparat blitt anbefalt, AREDS2 protokollen, uten vitamin A og et lavere nivå av sink, bestående av (6)

 • 500 mg vitamin C
 • 400 IU vitamin E
 • 2 mg kobber
 • 80 mg sink
 • 10 mg lutein
 • 2 mg zeaxanthin

Noen personer som har tørr makuladegenerasjon kan etter vurdering av øyelege ha nytte av å forsøke AREDS2 preparater (2). AREDS2 to preparater kan vanligvis brukes hvis du har intermediær AMD i ett eller begge øyne. Preparatet kan forhindre at tilstanden utvikler seg til avansert / sen AMD.

AREDS2 kan imidlertid ikke hindre at tidlig AMD utvikler seg til intermediær AMD.

Hvis du har avansert / sen AMD i ett øye kan AREDS2 bremse videreutviklingen til avansert / sen AMD i det andre øyet. Er begge øynene rammet av avansert AMD vil AREDS2 ikke være til hjelp (6)

Hør gjerne med øyelegen din om AREDS2 preparater er et alternativ for deg.

Fysisk aktivitet

Det er noe dokumentasjon som tyder på at et høyt aktivitetsnivå kan redusere risikoen for tidlige stadier av AMD (7). Mulig årsak kan være langsommere tynning av makula (8). Fysisk aktivitet har vist å kunne øke aktiviteten til antioksidantenzymer, redusere dannelsen av nye blodkar og redusere oksidativt stress og inflammasjon (9).

Medisinsk behandling

Dessverre finnes det ikke effektiv medisinsk behandling for makuladegenerasjon av «tørr» type. Imidlertid er det viktig med regelmessige kontroller siden noen av de med tørr makuladegenerasjon utvikler «våt» type. Det er også mulig å gjøre tester hjemme, som for eksempel Amslers test. Amslers test kan hjelpe med å påvise makulagenerasjon av våt type. Fremgangsmåten er som følger:

 • Hold for det ene øyet og fokuser på den svarte prikken midt i bildet
 • Legg merke til om linjene er rette, eller om de er buet, forvrengt eller borte noen steder
 • Linjene og firkantene mellom dem skal ha samme avstand og størrelse
Amslers test for makuladegenerasjon (Illustrasjon: Amsler test. Wikipedia. Lisens)

Ta kontakt med lege hvis du ser buede, forvrengte eller tåkete linjer eller firkanter.

Medisinsk behandling for «våt» type omfatter en rekke medikamenter og medisinske prosedyrer og er hovedbehandlingen for våt type makuladegenerasjon. Ett av medikamentene som brukes er et stoff som bremser nydannelsen av blodårer. Stoffet sprøytes inn regelmessig, gjerne med noen måneders mellomrom.

Konklusjon

Aldersrelatert makuladegenerasjon er den vanligste årsaken til svaksynthet og blindhet i Norge. Viktige risikofaktorer inkluderer høy alder, genetiske faktorer, i tillegg til livsstilsfaktorer som røyking, og mulig også et kosthold med lite antioksidanter, fedme, et høyt alkoholinntak og fysisk inaktivitet (3, 10, 11).

Forebyggende tiltak er å unngå å røyke, spise et sunt kosthold som for eksempel middelhavskosthold og i tillegg være fysisk aktivit, unngå overvekt og kontrollere øynene regelmessig.

Ved allerede etablert makuladegenerasjon er det sterkt anbefalt å slutte å røyke. Noen kan ha nytte av AREDS2 preparater som inneholder høye doser antioksidanter og vitaminer. Snakk gjerne med din øyelege om dette er anbefalt for deg.


Kilder

 1. Age-related macular degeneration. BMJ Best Practice (link)
 2. Unngå behandling av tørr aldersrelatert makuladegenerasjon som ikke er evidens-basert. Legeforeningen.no (link)
 3. AMD. UptoDate.com (link)
 4. Zhang, Jingjing, et al. «Alcohol consumption and age-related macular degeneration: a systematic review and dose–response meta-analysis.» Current Eye Research 46.12 (2021): 1900-1907. (link)
 5. Csader, Susanne, et al. «The effect of dietary supplementations on delaying the progression of age-related macular degeneration: a systematic review and meta-analysis.» Nutrients 14.20 (2022): 4273 (link)
 6. AREDS 2 Supplements for Age-Related Macular Degeneration (AMD). National Eye Institute. NIH. (link)
 7. Mauschitz, Matthias M., et al. «Physical activity, incidence, and progression of age-related macular degeneration: a Multicohort study.» American Journal of Ophthalmology 236 (2022): 99-106. (link)
 8. Berry, Ella C., et al. «Physical Activity Is Associated With Macular Thickness: A Multi-Cohort Observational Study.» Investigative Ophthalmology & Visual Science 64.3 (2023): 11-11. (link)
 9. Zhang, Qiuxiang, et al. «Effects and potential mechanisms of exercise and physical activity on eye health and ocular diseases.» Frontiers in Medicine 11 (2024): 1353624. (link)
 10. Di Carlo, Emiliano, and Albert J. Augustin. «Prevention of the onset of age-related macular degeneration.» Journal of Clinical Medicine 10.15 (2021): 3297. (link)
 11. Ng Yin Ling, Clarissa, et al. «Obesity and risk of age-related eye diseases: A systematic review of prospective population-based studies.» International Journal of Obesity 45.9 (2021): 1863-1885. (link)
Print Friendly, PDF & Email